Revision

Boreco udfører statsautoriseret revision for kunder i hele Danmark. Vi har den erfaring og professionalisme der skal til, for at du som kunde har ro i maven og får leveret en ydelse med afsæt i lige præcis din virksomhed.

Hvad er revision?

Hvis vi kigger på den helt rene definition af ydelsen revision, så betyder det, at en godkendt revisor foretager en objektiv gennemgang af en virksomheds regnskab. Det er ofte i forbindelse med årsafslutningen, at de revisionspligtige virksomheder har brug for dette.

Revisoren går årsregnskabet igennem og ser på, om regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomi. Det bliver bl.a. vurderet på baggrund af virksomhedens aktiver og passiver samt indtjening, likviditet og soliditet. Herudover bliver det kontrolleret, at årsregnskabet er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning.

Når alt er som det skal være, underskriver revisoren regnskabet i en revisionspåtegning og har hermed godkendt virksomhedens årsregnskab.

Værdibaseret revision

Hos Boreco er revision dog meget mere end en blåstempling af regnskabet. Vi er vores kunders tætte og betroede rådgiver, og i løbet af året er vi i løbende dialog om strategi, mål, risici og forbedringsmuligheder. Vi sætter en ære i at kunne rådgive og formidle svært tilgængeligt stof på en forståelig måde, der er i øjenhøjde med kundernes forretninger.

Gennem den tætte relation til kunderne og det store kendskab til deres forretninger, kan vi ofte identificere mulige problemstillinger – inden de bliver til egentlige problemer.

Det er vigtigt for os, at vores rådgivning og rolle som samarbejdspartner tilfører værdi til de virksomheder, vi udfører revision for.

Med Boreco har du garanti for, at alle love og regler er overholdt. Vores statsautoriserede revisorer tager hånd om dit regnskab og er altid tilgængelig som din betroede rådgiver og samarbejdspartner.