Årsregnskab og selvangivelse

Hvad end du er en del af ledelsen i en virksomhed eller er selvstændig erhvervsdrivende, kan vi hos Boreco hjælpe dig med dit årsregnskab eller skatteregnskab.

A/S og ApS

I en virksomhed er ledelsen som bekendt ansvarlig for udarbejdelsen af virksomhedens årsregnskabet og for, at det er i overensstemmelse med de lovmæssige krav. Revisorens forpligtelse består dertil i at foretage revision af årsregnskabet og danne sig en begrundet overbevisning om, hvorvidt kravene er opfyldt og efterfølgende at udtale os om det i revisionspåtegningen/revisorerklæringen på årsregnskabet.

Hos Boreco bistår vi anpartsselskaber og aktieselskaber med vurdering af forretningsgange, arbejdshandlinger vedrørende råbalancen, arbejdshandlinger vedrørende resultatopgørelse og balance samt helhedsbedømmelse og regnskabsanalyse.

Selvstændig erhvervsdrivende

Som selvstændig erhvervsdrivende (enkeltmandsfirmaer og interessentskaber) er du ikke forpligtet til at opstille et årsregnskab efter Årsregnskabsloven. I stedet kan du opstille et skatteregnskab, som kan benyttes direkte til selvangivelsen. Hos Boreco tager vi aktivt stilling til, hvilken skattemæssig ordning, der tjener dig bedst, og bistår dig i udarbejdelsen af såvel årsregnskab som skatteregnskab.

Boreco kan assistere med udarbejdelse af de nødvendige opgørelser til brug for virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, og vi vil samtidige sørge for optimering af dine skattebetalinger. På den måde sikrer vi, at du lever op til gældende skattelovgivning og ikke betaler mere i SKAT end højest nødvendig.

Selvangivelse

Selvangivelsen har til formål at oplyse SKAT om dine indtægter og udgifter for året, der er gået. Alle dine indtægter, udgifter, fradrag og lignende skal medtages i din selvangivelse, hvorved det er muligt at udregne, hvor meget du enten skylder SKAT eller hvor meget, du skal have tilbage.

Hvis du ejer udlejningsejendomme eller solceller, har forskudt regnskabsår, eller driver virksomhed eller selskab, skal du udfylde en såkaldt udvidet selvangivelse om dine aktiviteter ud over den almindelige selvangivelse.

Hos Boreco har vi gennem mange års erfaring inden for skatterådgivning opbygget et indgående kendskab til dansk skattelovgivning, og vi er således specialister i såvel almindelige som udvidede selvangivelser. Vi tilbyder derfor at lave din selvangivelse for dig, så du i stedet kan fokusere på at udføre og udvikle din virksomheds kerneforretning.